Güncel Haberler

Öne Çıkanlar

Mızraklı İlmihal ve Abdest

Abdestin farz olduğuna delil; "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü, dirsekleriyle beraber ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edin ve ayaklarınızı topuklarıyla beraber yıkayın" (Maide 5/6) âyet-i kerimesidir.

Osmaniye Valisi Ellek Kasabasında...

Osmaniye Valisi Kerem AL bugün Ellek kasabasını ziyaret etti. Ellek belediyesin de belediye başkanı Recep Soy ile bir araya gelen Vali AL; Belediyenin çalışmaları hakkında Recep Soy'dan bilgi aldı.

Mızraklı İlmihal ve İstinca, İstibra ve İstinka

Ve dahi istinca ve istibra ve istinka: İstinca, (dışarı çıktıktan sonra) su ile mahall-i mahûdu (makatı) yıkamak; istibra, sadekârlıktan sonra mesanenin yaşlığı gidinceye kadar gerek gezinerek ve gerek âher (başka) veçhile eğlenmeğe;…

Mızraklı İlmihal ve Teyemmüm

Ve dahi teyemmümün farzı üçtür: 1. Niyet etmek -bu şarttır—, 2. Ellerin(i) pak toprağa vurup yüzüne kaplayu mesh etmek, 3. Ellerin(i) bir dahi toprağa vurup evvel sağ koluna sonra sol koluna bura bura mesh etmek. Bunlar (ikisi) rükündür.…

Rahmetle Anıyoruz...Allah Mekanını Cennet Eylesin...

Allah Mekanını Cennet Eylesin... "Ellek Haber" muhabiri aramızda olmayıp geçmişe damga vuran ve vatandaşların hafızalarından silinmeyenleri sitesine taşıdı. Yıllar önce 06.1995 yılında ansızın bir kalp krizi sonucu aramızdan…

Mızraklı İlmihal ve Gusül

Ve dahi guslün farzı üçtür: 1. Bir kere ağzına su vermek, 2. Bir kere burnuna su vermek, 3. Bir kere cemî-i bedenini (bütün vücudunu) yıkamak. Gusül dahi onbeş nevidir: Beşi farz, beşi vacip, dördü sünnet, biri müstehap. Farz olan:…

Bölgede En Güzel Hizmetleri Ellek Belediyesi Yapıyor

Ellek kasabasında her geçen gün yapılan hizmetler vatandaşların gözünü doyurmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda yapılması hayal olarak görülen hizmetler şimdi ki belediye başkanımız Recep Soy sayesinde hayal olmaktan çıktığını…

Erbakan'ın Anısına, "Yoldaki Adam Erbakan"

İlk adımını Konya'dan attığı zaman Erbakan Hoca'ya, soruldu, neden Konya? Cevap belliydi. Muhyiddin Arabi'nin Fütuhat-ıl Mekki'ye kitabında bahsedilen mekandı burası ve adı Konya idi. İstanbul fethedildikten sonra ortamın…