Güncel Haberler

Öne Çıkanlar

Mızraklı İlmihal ve Yoksulluğun Sebepleri

Ve dahi hadiste şöyle gelmiştir: Peygamberimiz aleyhi's-salâtü ve's-selâm buyurmuş ki: "İnsana yoksulluk yirmi dört şeyden hasıl olur:

Ellek de tabiat dirilişe geçti, etraf yeşerdi

Her baharın bir kışı olduğu gibi, her kışında bir baharı var. Kışın iyiden iyiye ölen tabiat adeta bize ölümü çağrıştırırken, ilkbahar ile etrafımızın yeşererek canlılık arz etmesi, tabiatın yeniden dirilmesi bir kez daha…

Mızraklı İlmihal ve Namaz

Ve dahi namazın farzı on ikidir. Yedisi taşrasında (dışında), beşi içinde: Taşrasında olan: Hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbal-i kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri. İçinde olan: Kıyam, kıraat, rükû, sücûd,…

Kanalizasyon Çalışmaları Hız Kazandı

Ellek, Yarbaşı, Atalan belediyelerinin ortak projesi olan kanalizasyon projesinde bu gün inşaat projesinde ihale öncesi tespit tutanağı hazırlanarak belediye başkanları tarafından imzalanmıştır.

Mızraklı İlmihal ve Abdest

Abdestin farz olduğuna delil; "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü, dirsekleriyle beraber ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edin ve ayaklarınızı topuklarıyla beraber yıkayın" (Maide 5/6) âyet-i kerimesidir.

Osmaniye Valisi Ellek Kasabasında...

Osmaniye Valisi Kerem AL bugün Ellek kasabasını ziyaret etti. Ellek belediyesin de belediye başkanı Recep Soy ile bir araya gelen Vali AL; Belediyenin çalışmaları hakkında Recep Soy'dan bilgi aldı.

Mızraklı İlmihal ve İstinca, İstibra ve İstinka

Ve dahi istinca ve istibra ve istinka: İstinca, (dışarı çıktıktan sonra) su ile mahall-i mahûdu (makatı) yıkamak; istibra, sadekârlıktan sonra mesanenin yaşlığı gidinceye kadar gerek gezinerek ve gerek âher (başka) veçhile eğlenmeğe;…

Mızraklı İlmihal ve Teyemmüm

Ve dahi teyemmümün farzı üçtür: 1. Niyet etmek -bu şarttır—, 2. Ellerin(i) pak toprağa vurup yüzüne kaplayu mesh etmek, 3. Ellerin(i) bir dahi toprağa vurup evvel sağ koluna sonra sol koluna bura bura mesh etmek. Bunlar (ikisi) rükündür.…